Trouwen of samenwonen?

Wat is financieel gezien het beste: trouwen of samenwonen?

Feitelijk versus wettelijk samenwonen
De term ‘samenwonen’ alleen is niet specifiek genoeg. Er is namelijk een verschil tussen ‘feitelijk samenwonen’ en ‘wettelijk samenwonen’. Een koppel dat wettelijk samenwoont, heeft een verklaring van wettelijke samenwoning afgelegd bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Koppels die die verklaring niet afgelegd hebben, zijn feitelijk samenwonend.

Inkomstenbelasting

Uiteraard is dit onderscheid ook bepalend voor de berekening van je inkomstenbelasting. De wet stelt hier gehuwden en wettelijk samenwonenden aan elkaar gelijk. Gehuwde of wettelijk samenwonende koppels moeten slechts één belastingsaangifte invullen. Hun belastingen worden wel per persoon berekend, maar uiteindelijk ontvangen ze slechts één afrekening. Deze valt ten laste van de partner die de afrekening ontvangt.

Feitelijk samenwonende koppels beschouwt de fiscus als alleenstaanden. De partners moeten dan elk afzonderlijk een belastingaangifte invullen. De belastingen worden dus steeds per persoon berekend, ongeacht de gezinssituatie. De gezinssituatie beïnvloedt echter wel het bedrag dat uiteindelijk aan de fiscus betaald moet worden.

Je doet er dus goed aan om na te gaan welke gezinssituatie voor jou fiscaal de meest voordelige is. De juiste keuze kan je heel wat geld besparen. Daarom is het interessant om de voor- en nadelen van trouwen tegen elkaar af te wegen.

Voordelen van trouwen

• Je moet minder belastingen betalen.
• Dankzij het huwelijksquotiënt kan je per jaar tot 4000 euro aan belastingen besparen.
• Je kunt je leningsuitgaven beter regelen.
• Je betaalt minder belastingen op je levensverzekering.
• De gezinswoning wordt beschermd.
• Je bent automatisch de rechtstreekse erfgenaam van je partner.
• Je kunt niet onterfd worden.
• Je geniet lage schenkings- en successierechten.
• Wanneer een van beide partners overlijdt, wordt de uitkering van de groepsverzekering vrijgesteld van successierechten.
• Je betaalt geen successierechten op jouw erfdeel van de gezinswoning.

Nadelen van trouwen

• Wanneer een van de partners werkloos is, moet je 1500 tot 2000 euro meer belastingen betalen.
• Je krijgt geen extra vrijstelling voor je kinderen.
• Je kinderen mogen minder bijverdienen.
• Je moet een bijdrage leveren aan de gezins- en samenwoningskosten.
• Na het overlijden van je partner ben je verplicht in het onderhoud van de andere gezinsleden te voorzien.
• Je bent mee verantwoordelijk voor de schulden van je partner.
• Een schenking kan herroepen worden.