Huwelijk

Wat moet ik weten bij een huwelijk

Het huwelijk is meer dan het delen van een huis, het is dan ook het belangrijkste voor de maatschappelijke instelling. De exclusieve verbintenis van twee individuen die met elkaar liefde en wederzijdse steun betuigen, het brengt stabiliteit in onze samenleving.
De instelling van het huwelijk door de eeuwen heen is veranderd en blijft veranderen.
Voor een gezond huwelijk te vaardigheden zijn er concepten nodig.
B.V. het besluiten van om te gaan met conflicten.
Een van de mythen is dat een huwelijk gelukkig zal maken, maar geluk moet vanuit jezelf komen.Het burgerlijk huwelijk:

De voltrekking van een burgerlijk huwelijk moet gebeuren volgens bepaalde regels.
De ambtenaar van de burgerlijke stand waar de huwelijksaangifte plaatsvond, moet het huwelijk voltrekken. Die huwelijksaangifte vindt plaats in de gemeente waar een van de partners ingeschreven is in het bevolkingsregister. U kunt dus niet kiezen in welk district u huwt.

 Kerkelijk huwelijk:

Een kerkelijk huwelijks kan persoonlijk worden ontworpen, maar het moet ook een uiting zijn als gevolg
van vreugde, feest en gemeenschappelijk respect, waardigheid en liefde. De Bijbel geeft geen specifieke patroon of orde van dienst om precies te bepalen wat moet worden opgenomen, dus er is ruimte voor jullie creativiteit.

 Huwelijksceremonie:

Een ding is belangrijk voor het huwelijk de huwelijksgeloften.
Deze kleine woorden die jullie de betekenis geven aan alles wat er gebeurt tijdens die speciale dag, maar ook de beloften die jullie aanbrengen aan elkaar tijdens de ceremonie, het is de parameter voor jullie huwelijk.

Trouwring Ceremonie

Het is traditioneel voor een paar om trouwringen te wisselen aangezien deze ringen het symboliseren zijn van het huwelijk.
De woorden tijdens de ring wisseling moet een weerspiegeling zijn voor het echtpaar en hun huwelijk.
Deze woorden kunnen eenvoudig opgenomen worden in de huwelijksgeloften.

De administratieve kant van het huwelijk:
Er zijn heel wat veranderingen op administratief vlak voor huwers , daarom is het van belang om wat informatie in te winnen over wat de Belgische wet allemaal te vertellen heeft over het huwelijk. Over b.v. de wettelijke voorwaarden om te kunnen trouwen.
En welke formaliteiten gelden er allemaal in België. Ook uw belastingen worden anders berekend nadat u getrouwd bent. Die berekening kan ook afhangen van welk huwelijksvermogensstelsel u kiest.

Top 10 tips die veel vrouwen willen van hun echtgenoten:

Vertelde haar dagelijks dat ze geliefd is
•Het begrip en vergeving
•De Conversatie
•De bereidheid om tijd te maken voor haar
•Meer Ja dan nee zeggen
•Goed te luisteren
•Genegenheid en vriendelijkheid
•Huishoudelijke taken en verantwoordelijkheden
•Nu en dan een dagje vrij
•Goed voor haar zorgen zowel fysiek als emotioneel

Top 10 tips die Mannen willen van hun echtgenotes:

.Geloof in zijn capaciteiten
•Je man begrijpen
•Bevestiging van zijn prestaties
•Acceptatie
•Communicatie
•Affectie
•Respect
•Vrije Tijd
•verleiden
•Vertrouwen
•vrienden Blijven

Hier een korte lijst voor een succesvol huwelijk voor beide partners:
•Liefde
•Ondersteuning
•Tolerantie
•Communicatie
•Realistische verwachtingen
•Zorgzame
•Verzorgende
•Gevoel van humor
•Verplichting
•Respect

Voorbereidingen op de grote dag:

Wij helpen u graag voor alles wat jullie nodig hebben op uw grote dag van de voorbereiding tot de huwelijksreis.
Belangrijke informatie en meer vind u hier op deze trouwsite.

Tot slot de sleutel van succes voor de meeste huwelijken:
Belangrijk in uw huwelijk is, dat jullie beiden trouw zijn aan jezelf als individu en trouw aan jezelf als paar.